Zakaz pracy w placówkach handlowych


dzien_wolnyW maju 2016 występują dni świąteczne, które objęte są zakazem pracy w placówkach handlowych. Nie dotyczy to jedynie supermarketów, ale także mniejszych sklepów. Zakaz obejmuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania. Nie dotyczy umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło), jednak obejście zakazu poprzez zawarcie takiej umowy nie może mieć miejsca.

Zakaz pracy w dni świąteczne nie obejmuje właścicieli placówek handlowych oraz współpracujących z nimi członków rodziny.

Dni majowe objęte zakazem pracy:
1 maja – Święto Pracy
3 maja – Święto Konstytucji 3 maja
15 maja – Zesłanie Ducha Świętego (Pierwszy Dzień Zielonych Świątek)
26 maja – Boże Ciało

Państwowa Inspekcja Pracy stwierdza, że zakaz nie dotyczy aptek, stacji paliw, placówek gastronomicznych, jak również cukierni, w których dodatkowo jest prowadzona sprzedaż detaliczna, a także w kwiaciarni.

Zgodnie z art. 281 K.p., nieprzestrzeganie przepisu zawartego w art. 151.9a § 1 i 2 K.p. grozi karą grzywny od 1.000zł do 30.000zł.

Źródło: Gazeta Prawna