Informacja do KRUS o rocznej kwocie granicznej


rolnik1Do 31 maja 2016 rolnicy prowadzący działalność gospodarczą ubezpieczeni w KRUS mają obowiązek złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego z działalności nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej, która w roku 2015 wynosi 3.204 zł. Jeśli limit zostanie przekroczony lub termin nie zostanie zachowany, ubezpieczenie rolnika ustanie z dniem, do którego rolnik zobowiązany był złożyć zaświadczenie (oświadczenie).

Pozostałe warunki podlegania rolnika ubezpieczeniu w KRUS:
1) podleganie temu ubezpieczeniu przez minimum 3 lata;
2) złożenie w KRUS oświadczenia o kontynuacji ubezpieczenia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej;
3) brak umowy o pracę lub innego stosunku służbowego;
4) brak ustalonego prawa do renty lub emerytury, bądź innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Źródło: www.krus.gov.pl