Dzień wolny za pracę w soboty, niedziele i święta


praca2Praca w dzień dla pracownika wolny jest rekompensowana wyłącznie przez udzielenie mu innego dnia wolnego w dniu rozkładowo wolnym od pracy.

Jeśli praca była wykonywana w sobotę lub w święto, dnia wolnego należy udzielić w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jeśli natomiast pracownik musiał wykonywać swoje obowiązki w niedzielę, należy mu się rekompensata w postaci dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takim dniu. Jeśli nie jest to możliwe, dzień wolny udzielany jest do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli i to nie jest możliwe, należy wypłacić dodatek do pracy w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Co ważne, rekompensaty za pracę w dzień wolny udziela się na cały dzień, nawet jeśli pracownik pracował w ten dzień tylko godzinę. Uchybienie tej zasadzie to wykroczenie zagrożone jest karą grzywny.