INTRASTAT (e-INTRASTAT) przedłużenie terminu


pobraneNa stronie Ministerstwa pojawił się nowy komunikat dotyczący usługi e-INTRASTAT.

Termin składania informacji został przedłużony do 24 czerwca, z uwagi na trudności związane z wysyłką.

Prócz tego zwiększona została ilość punktów świadczących pomoc w zakresie obsługi nowego systemu:

W Izbie Celnej Szczecinie (pomoc świadczona w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00)

e-mail: • intrastat.ic-szczecin@szc.mofnet.gov.pl

Telefonicznie: • 91 425 16 22

• 91 425 16 82

• 91 425 16 94

• 91 425 16 99

Wyłącznie w celu uzyskania hasła dla potrzeb połączenia konta z danymi z PDR:

• 91 425 1643

• 91 425 1689

• 91 425 1691

• 91 425 1694

W Izbie Celnej w Krakowie (pomoc świadczona w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00)

e-mail: • iadr@kra.mofnet.gov.pl

Telefonicznie:

• 12 62-90-256

• 12 62-90-257

Ministerstwo objaśniło też jakie są najczęstsze błędy podczas wysyłania deklaracji, takie jak unikalność numeru własnego (o czym Biuro AGUS informowało na swojej stronie Facebook), migracja danych z PDR, komunikat ISTC.

Pojawiła się też informacja na temat komunikatów zwrotnych pojawiających się w nowym systemie.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/zgloszenia-celne-i-intrastat/zgloszenia-intrastat/komunikaty/