Odwołanie pracownika z urlopu – zwrot kosztów


wakacjeZgodnie z art. 167 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu, kiedy:

  1. Jego obecność w zakładzie jest niezbędna
  2. Odwołanie to wiąże się z okolicznościami, których nie przewidziano w momencie kiedy urlop się rozpoczynał.

Pracownikowi w takiej sytuacji należy się zwrot kosztów poniesionych w związku z urlopem, ale tylko tych, które są w bezpośrednim związku z odwołaniem. Jeśli zatem pracownik zakupił sobie sprzęt do nurkowania z myślą o nadchodzącym odpoczynku, nie będzie mu przysługiwał zwrot za ten wydatek. Może za to liczyć na zwrot wydatków poniesionych na:

  1. Podróż powrotną z miejsca wypoczynku
  2. Noclegi w drodze powrotnej z urlopu
  3. Zakup biletów z zaplanowaną wcześniej datą powrotu z wczasów, o ile nie ma możliwości ich zwrotu
  4. Hotel (kwaterę prywatną, pensjonat), wraz z opłaconym wyżywieniem, ale tylko w części, z której pracownik nie mógł skorzystać
  5. Wykupione wcześniej wycieczki, koncerty i inne atrakcje rozrywkowo – rekreacyjne, o ile nie ma możliwości ich zwrotu

Pracownik odwołany z urlopu powinien złożyć wniosek o zwrot kosztów odwołania z urlopu wypoczynkowego. Trzeba przy tym pamiętać, że warto mieć dowody poniesienia poszczególnych wydatków, tak aby móc je udowodnić.

Źródło: gofin.pl