Okulary, szkła kontaktowe dla pracownika


okulary1O tym, że pracownik w pewnych warunkach powinien mieć zapewnione okulary korygujące wzrok, decydują przepisy BHP, w tym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (art.8 Rozporządzenia) . Obowiązek zapewnienia ich ciąży na pracodawcy, który zatrudnia pracownika na stanowisku z monitorem ekranowym, jeśli pracownik użytkuje monitor przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

To jednak tylko jeden z warunków. Dodatkowo, konieczność posiadania okularów powinna wynikać z zalecenia lekarza. Zalecenie takie lekarz wydaje podczas badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Badania te zaś muszą wykazać potrzebę stosowania okularów podczas pracy przy ekranie.

Według Państwowej Inspekcji Pracy  pracodawca powinien ponieść pełny koszt robocizny i szkieł wskazanych przez lekarza jako konieczne do pracy.

A co jeśli pracownik chciałby chodzić nie w okularach, a w szkłach kontaktowych? Istnieje taka ewentualność, ale tylko w sytuacji, gdy lekarz zaleci ich stosowanie zamiast okularów, ponieważ skorygowanie danej wady za pomocą okularów nie jest możliwe. W przeciwnym wypadku dla pracownika zwrot za szkła będzie przychodem opodatkowanym.

Częstotliwość wymiany szkieł lub okularów powinna wynikać z wewnętrznego regulaminu w zakładzie pracy (np. co 2 – 3 lata). Jeśli jednak wymiana jest konieczna z uwagi na pogorszenie się lub poprawę wzroku pracownika, pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznej refundacji takiej wymiany.

Zakup okularów (zwrot za okulary) jest dla pracownika przychodem zwolnionym z opodatkowania, dla pracodawcy zaś stanowi koszt podatkowy, niezależnie od tego, czy faktura zostanie wystawiona na pracownika czy na pracodawcę.

Źródło: www.gazetapodatkowa.gofin.pl