Wymiar urlopu – ile wynosi i od czego zależy


staż pracyPracownik, nawet zatrudniony po raz pierwszy, ma prawo do urlopu. Nabywa je z upływem pierwszego pełnego miesiąca pracy. W kolejnym roku prawo do urlopu nabywa już jak inni, wraz z nowym rokiem kalendarzowym. Prawo to jest zapewnione przepisami prawa pracy i jest niezbywalne.

Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni – jeśli zatrudnienie jest krótsze niż 10 lat;
  • 26 dni – jeśli zatrudnienie trwa co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy wlicza się nie tylko okres zatrudnienia u danego pracodawcy, ale okresy wszystkich przeszłych zatrudnień, bez względu na przerwy w zatrudnieniu i powody, z jakich przerwany był stosunek pracy.

Ważne jest także wykształcenie pracownika. Kodeks pracy przewiduje zaliczenie do stażu pracy okresu nauki. W zależności od szkoły, jaką pracownik ukończy, przysługuje mu:

  • 8 lat – po ukończeniu szkoły wyższej (w tym szkoły licencjackiej)
  • 6 lat – po ukończeniu szkoły policealnej
  • 5 lat – po ukończeniu średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych
  • 4 lata – po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej
  • po ukończeniu średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat
  • po ukończeniu zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Nie sumuje się również stażu pracy i nauki, jeśli pracownik jednocześnie uczy się i pracuje. Po ukończeniu szkoły  należy wybrać opcję korzystniejszą dla pracownika. Aby uzyskać wyższy wymiar urlopu, pracownik musi mieć udokumentowane okresy nauki i móc przedstawić je pracodawcy.

Źródło: Kodeks pracy