Przedsiębiorca na wakacjach a składki ZUS


odpoczynekPrzedsiębiorca, nawet jeśli wyjedzie na urlop, nadal ma obowiązek płacić składki ZUS, mimo że w czasie wakacji firma nie zarabia. Może tego uniknąć zawieszając wykonywanie działalności.

Trzeba jednak pamiętać, że nie można zawiesić działalności przy zatrudnieniu chociaż jednego pracownika, oraz że zawieszenie takie może trwać minimum miesiąc, maksimum 24 miesiące

Jeśli więc urlop ma trwać 2 tygodnie, przez pozostałą część miesiąca nie wolno wykonywać działalności. Jest zawieszona. Dobrze więc jest zastanowić się, zwłaszcza przy krótkim urlopie, czy warto zawieszać działalność i nie płacić składek, czy może lepiej zapłacić je, ale móc po powrocie z wypoczynku spokojnie prowadzić firmę.

Bardzo ważne jest, że składka zdrowotna jest niepodzielna, płaci się ją zawsze za cały miesiąc, niezależnie od tego, ile dni w miesiącu prowadzona była działalność gospodarcza. Tak więc jeśli zawieszenie zaczyna się lub kończy w trakcie miesiąca, za ten niepełny okres i tak należy zapłacić pełną kwotę.

Zawieszenie i wznowienie działalności jest proste, wymaga wizyty w organie ewidencyjnym lub samodzielnego wypełnienia formularza w CEIDG.

.