Napoje dla pracowników w czasie upałów


sokZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Kodeksem Pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a jeśli praca odbywa się w warunkach szczególnie uciążliwych, odpowiednie posiłki i napoje.

W sezonie letnim najważniejszą kwestią są napoje. Należą się one pracownikom, którzy pracują:
–   w warunkach gorącego mikroklimatu o wartości wskaźnika obciążenia termicznego powyżej 25 °C,
–    przy pracach na otwartej przestrzeni temperaturze powyżej 25 °C ,
–    na stanowiskach, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnić pracownikowi co najmniej 90 litrów wody dziennie w celach higienicznych. Uprawnieni są do tego pracownicy wykonujący prace brudzące, w wysokiej temperaturze lub wymagające zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych.

Pracodawca nie może ograniczać, wydzielać ilości napojów. Nie jest też dopuszczalne wypłacanie ekwiwalentu w zamian za napoje.

Są pracownicy, którzy w niekorzystnych warunkach w ogóle nie mogą pracować. Są to kobiety w ciąży i karmiące, oraz młodociani.

Źródło: www.gofin.pl