REJESTRACJA KARTY SIM – kopia dowodu?


telefonDo końca stycznia 2017 każdy kto korzysta z karty prepaid ma obowiązek jej rejestracji. Jeśli tego nie uczyni, sieć wyłączy wszystkie usługi. Włączy je dopiero po zarejestrowaniu się. W praktyce taka osoba straci swój numer telefonu do czasu rejestracji.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – do rejestracji karty SIM wymagane są następujące dane:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Numer PESEL, a gdy brak tego numeru, serię i numer dowodu osobistego, lub w przypadku cudzoziemca numer paszportu lub karty pobytu.

Pracownicy firm telekomunikacyjnych w trakcie uzyskiwania tych danych często sporządzają kopię dowodu osobistego właściciela karty SIM. Wg GIODO jest to pozyskiwanie nadmiarowego, niewymaganego przepisami prawa zakresu danych osobowych. Wystarczające powinno być okazanie i ewentualne spisanie danych niezbędnych do rejestracji karty.

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/