Najpierw umowa – zmiany w prawie pracy


umowaObecnie pracodawca zatrudniający nowego pracownika ma czas na zawarcie umowy o pracę lub jej potwierdzenie na piśmie do końca pierwszego dnia pracy. Zmieni się to już 1 września 2016.

Pracownika nie będzie można dopuścić do pracy, zanim nie zostanie zawarta z nim pisemna umowa o pracę lub nie zostaną mu potwierdzone podstawowe ustalenia związane z zawarciem tej umowy. Rozwiązanie to ma chronić pracownika przed nadużyciami ze strony pracownika oraz zapewnić Państwowej Inspekcji Pracy możliwości przeprowadzania efektywniejszych kontroli. Często bowiem zdarza się, że kontrolujący widzi w zakładzie pracy pracownika nie zatrudnionego, bez umowy o pracę, i słyszy tłumaczenie, że jest on pierwszy dzień w pracy i zostanie ona podpisana na koniec dnia roboczego. Są również niestety przypadki, że pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę i w razie sporu nie ma zawartej na piśmie umowy.

Uchybienie zmienionym przepisom może kosztować pracodawcę grzywnę w wysokości od 1000 do 30 000zł.

Źródło: infor