Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa


CiągnikRolnicy mogą odzyskać część pieniędzy, jakie wydali na olej napędowy, którego używali do produkcji rolnej. W tym celu powinni zbierać faktury VAT dokumentujące jego zakup.

Następnie, w terminach:

  • od 1 do 29 lutego (wypłata w dniach 1 – 29 kwietnia)
  • od 1 do 31 sierpnia (wypłata w dniach 1 – 31 października)

należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenie gruntów rolnych.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie. W pierwszym terminie składać należy dokumenty zakupu  z okresu 1 sierpnia – 31 stycznia, w drugim terminie dokumenty zakupu z okresu 1 lutego – 31 lipca.

Kwota zwrotu nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Źródło: bip.minrol.gov.pl