Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim


katarekPracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego musi liczyć się z tym, że zostanie skontrolowany pod kątem prawidłowości wykorzystania tego zwolnienia.

Kontroli może dokonać ZUS lub pracodawca, o ile zatrudnia więcej niż 20 osób. Jeśli pracodawca podejrzewa nieprawidłowość wykorzystania zwolnienia, a nie ma uprawnień do sprawdzenia tej kwestii, może zawiadomić o swoich obawach ZUS i poprosić o pomoc. Jeśli zatrudnia powyżej 20 osób, do czynności sprawdzających może pisemnie upoważnić innego pracownia.

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory:
– nie wykonuje pracy zarobkowej,
– nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.

Jeśli zatem w czasie trwania zwolnienia chory nie powstrzymuje się od podejmowania zachowań mogących utrudnić mu powrót do zdrowia, może stracić wynagrodzenie lub zasiłek za cały okres tego zwolnienia.

Czy to oznacza że w chorobie trzeba siedzieć w domu? Oczywiście nie. Przecież chory może np. zamieszkać u rodziny, która będzie go pielęgnować aż wyzdrowieje. Kontrola może być przeprowadzona w dowolnym miejscu, warunkiem jest, aby pracodawca był poinformowany, gdzie chory przebywa. Jeśli osoby kontrolujące nie zastaną go w domu, a pracownik nie będzie umiał podać przyczyny swojej nieobecności, zgodnie z zaleceniami ZUS kontrolujący przyjmą, że zwolnienie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem.

Prócz tego sprawdzeniu podlega czy zwolnienie:
– nie zostało sfałszowane lub wystawione niezgodnie z przepisami,
– prawidłowo orzeka niezdolność do pracy.

Kto szczególnie może być narażony na taką kontrolę? ZUS na swojej stronie podpowiada, że są to osoby, które:
– często chodzą na krótkie zwolnienia,
– kolejne zwolnienia otrzymują od różnych lekarzy,
– korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych,
– wcześniej składały zaświadczenia lekarskie po terminie,
– już zdarzało się że udowodniono im niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia.

Źródło: www.polskieradio.pl