Zwolnienie na dziecko: w godzinach czy w dniach?


2dniZgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownik posiadający co najmniej jedno dziecko do lat 14 ma prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy. Za ten czas należy mu się wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

Ilość dni (godzin) nie jest uzależniona od liczby dzieci, formy zatrudnienia, stażu pracy. Pracownik niepełnoetatowy może również skorzystać ze zwolnienia, ale proporcjonalnie do etatu, na jaki jest zatrudniony (np. pół etatu oznacza prawo do 8 godzin zwolnienia). Jeśli jednak zadeklarował, że zwolnienie chce wziąć „w dniach”, należą mu się 2 dni. Decyzja o dziennym lub godzinowym sposobie wykorzystywania zwolnienia na dziecko nie prowadzi do różnic w przypadku osoby zatrudnionej na 1/2 etatu, pracującej każdego dnia pracy po 4 godziny. Byłoby inaczej, gdyby pracownik ten pracował w różnych wymiarach godzinowych w poszczególnych dniach, np. 2 dni po 8 godzin i jeden dzień przez 4 godziny. W wymiarze godzinowym miałby rocznie 8 godzin (16 godzin x 1/2 etatu) zwolnienia do wykorzystania, a zatem 2 dni po 4 godziny albo jeden 8-godzinny dzień. Jeżeli jednak zdecyduje się na korzystanie w dniach – a raczej taką decyzję podejmie – to będzie mógł wykorzystać nie tylko 2 dni 4-godzinnej pracy, ale również te 2 dni, w których jego czas pracy miał wynosić 8 godzin.

Jeśli oboje rodzice pracują, prawo do opieki nad dzieckiem ma jedno z nich, mogą się też wolnym czasem podzielić.

Pamiętać należy, że niewykorzystany w danym roku czas zwolnienia nie przechodzi na rok następny, przepada o ile nie zostanie udzielony w roku bieżącym.

Źródło: infor.pl