Zwolnienie lekarskie – za które dni wypłacane


katarZdarza się, że osoba zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego zachoruje pod koniec tygodnia i otrzymuje zwolnienie również na czas wolny od pracy, np. sobotę i niedzielę lub na święta. Zastanawia się wtedy, czy za te dni również otrzyma wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy? Otrzyma. „Chorobowe” wypłacane jest bowiem za dni kalendarzowe, nie za dni robocze. Warunkiem jest, aby zwolnienie lekarskie obejmowało także te dni. Jeśli bowiem lekarz wystawi pierwsze zwolnienie od poniedziałku do piątku, i następne od następnego poniedziałku do następnego piątku, za dwa dni weekendu pomiędzy zwolnieniami ubezpieczonemu nic nie będzie się należeć.

W sytuacji, gdy pracownik rozchoruje się w czasie urlopu wypoczynkowego, również może iść na zwolnienie lekarskie i otrzyma za czas niezdolności do pracy wynagrodzenie chorobowe. Niezdolność do pracy przerywa bowiem urlop wypoczynkowy. Nie otrzyma jednak wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego, jeśli czas choroby przypadnie na czas urlopu bezpłatnego. W czasie tego urlopu nie podlega on żadnym ubezpieczeniom ZUS.