Rok 2017: kary za brak OC


autaW roku 2017 minimalne wynagrodzenie wynosi 2000,00zł, i w oparciu o tę wartość ustalana jest wysokość kar za brak OC pojazdu. Kara podstawowa to 2-krotność tego wynagrodzenia dla samochodu osobowego oraz 3-krotność dla samochodu ciężarowego. Pozostałe pojazdy generują kwotę 670zł.

Jeśli jednak OC zostanie opłacone w krótkim czasie po zakończeniu poprzedniego ubezpieczenia, kara będzie mniejsza: gdy zapłata nastąpi w ciągu 3 dni – kara będzie wynosić 20% podstawowej kwoty, w ciągu 3 – 14 dni: 50% podstawowej kwoty.

Kara podstawowa (powyżej 14 dni):

  • samochód osobowy: 4000zł
  • samochód ciężarowy: 6000zł
  • inny pojazd: 670zł

Kara 50% (od 3 do 14 dni):

  • samochód osobowy: 2000zł
  • samochód ciężarowy: 3000zł
  • inny pojazd: 330zł

Kara 20% (poniżej 3 dni):

  • samochód osobowy: 800zł
  • samochód ciężarowy: 1200zł
  • inny pojazd: 130zł

Źródło: www.gofin.pl