Zwrot nadpłaty PIT – kiedy nie jest możliwy?


ZAP-3Urząd skarbowy na zwrot nadpłaty z rocznego rozliczenia PIT ma 3 miesiące.

Zwrot nastąpić może na trzy sposoby:

  1. Gotówką w kasie urzędu
  2. Przekazem pocztowym
  3. Na konto wskazane przez podatnika

Podatnik, który nie wskaże urzędowi skarbowemu konta, na które miałby nastąpić zwrot, otrzyma pieniądze przekazem pocztowym. Pamiętać należy jednak, że nie zawsze taka forma zwrotu jest możliwa. Urząd nie zwróci nadpłaty za pośrednictwem poczty, jeśli nie przekracza ona kwoty 23,20zł. Jest to dwukrotność kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Taka kwota może być przekazana jedynie na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu.

Dodatkowo, jeśli zdecydujemy się na zwrot przekazem pocztowym, musimy pamiętać, że zostanie on pomniejszony o opłatę pocztową.

Wydaje się zatem, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zwrot nadpłaty podatku na konto bankowe. Ma to być konto, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Zgłoszenia konta można dokonać poprzez wypełnienie druku ZAP-3, NIP-7 lub w systemie CEIDG.

Z formularza ZAP-3 skorzystają osoby objęte rejestrem PESEL, które nie są zarejestrowane jako przedsiębiorcy ani podatnicy VAT, nie są płatnikami podatków ani płatnikami składek ZUS

Z formularza NIP-7 skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą ale nie wpisane do CEIDG, podatnicy VAT, nie objęte rejestrem PESEL.

CEIDG to rozwiązanie dla przedsiębiorców.

Numer konta zgłaszamy raz, nie jest konieczne przekazywanie go do US co roku, przy składaniu rocznej deklaracji. Nowego zgłoszenia dokonujemy, jeśli urząd dotychczas numeru konta nie posiadał, bądź konto zostało nie jest już aktualne.

Formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze

Formularze działają w Internet Explorer