Przerwy w pracy – płatne i obowiązkowe


lunch2Pracownik nie pracuje całe 8 godzin. Należą mu się przerwy, w czasie których ma zregenerować siły na resztę dnia.

Przerwa „śniadaniowa” (art. 134 Kp)

Przerwa wynosi 15 minut i przysługuje przy co najmniej 6-godzinnym dniu dniu pracy.

Pracodawca może (nie musi) wprowadzić jedną przerwą w pracy, nie więcej jednak niż 60 minut. Może być to czas krótszy, np. 45 minut. Za taką przerwę pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie i nie wlicza się ona do czasu pracy.

Przerwa na karmienie dziecka piersią (art. 187 Kp)

Pracownica, która karmi jedno dziecko, jest uprawniona do dwóch półgodzinnych przerw w pracy. Jeśli karmi więcej niż jedno dziecko, przerwy wynoszą po 45 minut każda. Na wniosek pracownicy mogą być one udzielane łącznie.

Przerwy nie przysługują, jeśli wymiar czasu pracy jest krótszy niż 4 godziny. Jeśli czas pracy nie przekracza 6 godzin, przysługuje jedna przerwa na karmienie.

Przerwa dla pracownika młodocianego (art.202 Kp)

Pracownik młodociany ma prawo do 30 minut płatnej przerwy w pracy, pod warunkiem, że pracuje więcej niż 4,5 godziny w ciągu doby.

Przerwa dla osoby niepełnosprawnej (art.17 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Osoba niepełnosprawna może korzystać z dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub na wypoczynek.

Przerwa dla pracujących przy komputerze (art.7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe)

Przerwa przysługuje pracownikowi pracującemu przy komputerze co najmniej 4 godziny. Wynosi ona co najmniej 5 minut po każdej godzinie przepracowanej przed ekranem.

Przerwa na odpoczynek dla kierowcy (art.6 ust.3 oraz art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców)

Przerwa przysługuje po 6 kolejnych godzinach pracy. Wynosi 15 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Jeśli liczba godzin pracy jest niższa niż 9 godzin, przerwa powinna trwać 30 minut, a jeśli praca przekroczy 9 godzin – co najmniej 45 minut.

źródło: https://prawawpracy.blogspot.com/

historia zdjęcia „Lunch na drapaczu chmur”: http://olga.drenda.fotoblogia.pl/2136,dokument-o-tym-jak-powstal-lunch-na-drapaczu-chmur