Praca dyplomowa a wymiar urlopu


dyplomZgodnie z art. 155. § 1 Kodeksu pracy pracownikowi, który ukończył szkołę wyższą, dolicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, 8 lat. Przepis dotyczy zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym to data złożenia egzaminu dyplomowego jest datą ukończenia studiów. A obrona pracy dyplomowej jest możliwa po uzyskaniu pozytywnej oceny tejże pracy.

Tak więc pracownikowi, który wprawdzie był studentem, ale nie obronił pracy dyplomowej, nie można doliczyć do stażu do urlopu 8 lat, a tylko 4,  z tytułu ukończenia liceum.