Projekt ustawy – podatek od przychodów z tytułu własności środka trwałego


sklepRządowe Centrum Legislacji na swojej stronie opublikowało projekt ustawy nowelizującej wszystkie trzy ustawy o podatku dochodowym. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2018.

W projekcie ujęte jest między innymi stworzenie nowego podatku od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terenie Polski, którego wartość początkowa jest większa niż 10 tysięcy zł. Wynosić ma 0,0042% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji. Tak więc, nawet jeśli środek trwały straci na wartości, podatek będzie niezmienny.

Podatkiem objęte mają być:

a) centra handlowe,

b) domy towarowe,

c) samodzielne sklepy i butiki,

d) pozostałe budynki handlowo-usługowe,

e) budynki biurowe, z wyjątkiem budynków urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów.

Zmiany mają być wprowadzone zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i osób fizycznych.

Nowy podatek miałby być odprowadzany do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Można go będzie odliczyć od podatku PIT lub CIT, obliczanego na zasadach ogólnych.

Projekt ustawy nowelizującej dostępny jest na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300402/12445378/12445379/dokument298511.pdf

 

Źródło: gofin.pl