Abonament RTV w firmie


radioFirmy posiadające odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne w budynku firmy lub w służbowym samochodzie powinny uiszczać za nie opłaty abonamentowe za każde urządzenie. Tylko gospodarstwa domowe wnoszą jedną opłatę niezależnie od tego ile urządzeń znajduje się w domu.

W rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych odbiornikiem podlegającym opłacie jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Nie podlega opłacie urządzenie, które nie jest podłączone do żadnej anteny, a pełni rolę monitora, wykorzystywane jest do celów produkcyjnych lub odtwarzane są na nim audycje lub filmy nagrane na potrzeby firmy (np. reklamy).

Abonament RTV opłacać należy nawet w sytuacji, jeśli firma korzysta z usług telewizji kablowej, satelitarnej czy platformy cyfrowej. Chodzi bowiem nie o treść odbieranych programów, ale używanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego.

Często występującą sytuacją jest, że pracownicy przynoszą do firmy własne radio, aby umilić sobie pracę. Taki aparat radiowy również podlega abonamentowi, niezależnie od tego, czyją jest własnością i czy pracownik opłaca abonament w swoim gospodarstwie domowym. Odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń ponosi tu pracodawca. Jeśli nie chce płacić, może zakazać używania niezarejestrowanych odbiorników lub zobowiązać pracownika do rejestracji odbiornika na dane osobowe pracownika i adres firmy oraz do opłacania abonamentu. Dowód zarejestrowania powinien być w miejscu pracy, najlepiej z dowodami wniesionych opłat.