Podzielona płatność VAT – split payment


splitOd 01.07.2018. podatnicy VAT mają możliwość płacenia za zakupione towary i usługi za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Polega on na tym, że kwota netto faktury trafia na podstawowe konto kontrahenta, kwota VAT zaś – na jego konto VAT.

Konta VAT zostały automatycznie i bezpłatnie otwarte przez banki obsługujące posiadaczy rachunków. Jeśli dany podmiot ma kilka rachunków rozliczeniowych w jednym banku, dla wszystkich tych rachunków utworzony został jeden rachunek VAT. Jeśli natomiast posiada rachunki w w różnych bankach, rachunki VAT będą prowadzone przez wszystkie te banki.

Środkami na koncie VAT można dysponować w bardzo ograniczony sposób. Można jedynie:

  • zapłacić podatek VAT, dodatkowe zobowiązanie podatkowe lub odsetki za zwłokę od tych należności,
  • zapłacić kwotę VAT innemu przedsiębiorcy,
  • zwrócić VAT z własnej faktury korygującej,
  • zapłacić VAT od WNT paliw silnikowych,
  • zapłacić VAT faktorowi wskazanemu przez sprzedawcę,
  • zwrócić innej firmie omyłkowo wpłaconą kwotę,
  • przekazać środki na inny (własny) rachunek VAT,
  • zrealizować zajęcie na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu VAT,
  • przekazać środki na zwykły rachunek rozliczeniowy – jedynie za zgodą naczelnika US

Dzięki temu nieuczciwy przedsiębiorca nie będzie mógł szybko „zniknąć”, nie płacąc podatku do Urzędu Skarbowego.

Decyzja o tym, czy płatności dokonywać w kwocie brutto na zwykłe konto, czy dokonać płatności podzielonej, jest całkowicie dobrowolna. Ministerstwo wyjaśnia jednak, że dokonanie podzielonej płatności jest jedną z najważniejszych przesłanek świadczących o zachowaniu należytej staranności przy zawieraniu transakcji. Dokonując płatności w tej formie, można będzie odstąpić od weryfikacji tzw. transakcyjnych czynników ryzyka. Jeżeli nabywca towaru/usługi zweryfikuje kontrahenta pod względem formalnym (sprawdzi wpis w CEIDG lub KRS, czy jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT), US nie powinien kwestionować prawa nabywcy do odliczenia VAT. Warto więc dokonać podzielonej płatności szczególnie w przypadkach, gdy zaczynamy współpracę z nieznaną nam firmą, bądź tracimy zaufanie do naszego dotychczasowego kontrahenta. Ostrożność należy zachować również, jeśli kontrahent próbuje ograniczyć nasze prawo do skorzystania ze split payment.

Uprawnienie do korzystania z płatności podzielonej ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej. Przedsiębiorca – posiadacz rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT stawia się w złym świetle próbując uniemożliwić swojemu klientowi skorzystanie z tej metody. Ministerstwo Finansów wypowiedziało się na ten temat 31.01.2018. w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18445:

„Dla nabywcy odmowa sprzedawcy rozliczenia transakcji z użyciem metody podzielonej płatności powinna stać się pierwszym sygnałem do tego, że z jakichś powodów sprzedawca uniemożliwia nabywcy skorzystanie z bezpieczeństwa transakcji, jaką daje mu metoda podzielonej płatności”.

Źródło: miesięcznik Rachunkowość i Podatki