Kasy online – można już stosować


kasa fiskalnaKasy online to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. Dane z kas online pozwolą na monitorowanie bieżącej sprzedaży podatnika, co będzie sprzyjać uczciwej konkurencji i pozwoli przeciwdziałać zjawisku szarej strefy.

Wprowadzenie kas online nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy nowego typu. Wyjątkiem są branże, które będą musiały stosować kasy online, w miejsce dotychczas używanych kas rejestrujących, m.in.:

  • branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od 1.01.2020 r.,
  • branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla – od 1.07.2020 r.,
  • branża budowlana, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze – od 1.01.2021 r.

Używane przez podatników kasy z papierowym i elektronicznym zapisem kopii mają być stopniowo wycofywane z rynku. MF ogłosiło terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, tj.:

  • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.,
  • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

Oznacza to, że kasy starego typu będą mogły być wprowadzane przez producenta do obrotu na rynek tylko do wyznaczonych terminów. Terminy te nie ograniczają natomiast możliwości stosowania tych kas przez podatników. Kas rejestrujących starego typu (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) można używać do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej (w przypadku kas z papierowym zapisem kopii).

Zakup kas online będzie częściowo refundowany (ulga na zakup tych kas wynosi 90% ceny zakupu bez podatku, nie więcej jednak niż 700 zł).

Od 01 maja 2019 zakup kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie jest refundowany.

Źródło: gofin.pl