Biała lista podatników VAT – od 01.09.2019.


1 września 2019 zacznie działać tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Będzie można sprawdzić, czy nasz kontrahent jest VAT-owcem, potwierdzić, czy numer konta, jaki nam podał na swojej fakturze jest zgodny z tym co podał w US.

Od 1 stycznia 2020 przelanie zapłaty powyżej 15 tysięcy na rachunek bankowy inny niż podany w wykazie, pozbawi nas możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł, nawet jeśli płatność podzielimy na kilka części (albo transakcję na kilka faktur). Dodatkowo, jeśli nie zapłacimy na konto z „białej listy”, a nasz kontrahent nie zapłaci VAT od tej faktury, będziemy za to solidarnie odpowiedzialni. Jeśli jednak zapłacimy na konto z faktury niezgodne z wykazem, możemy się od tych sankcji uwolnić, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujemy o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Po 1 września należy:

– zacząć sprawdzać swoich kontrahentów, czy mają na fakturach to samo co na białej liście. Jeśli nie, alarmować u nich, tak aby obie strony do końca roku miały wszystko jasne i klarowne.

– sprawdzić swoją firmę, i jeśli numer konta na białej liście jest inny niż na naszych fakturach, udać się do Urzędu Miasta (Urzędu Gminy) i w CEIDG i podać właściwy numer konta. Kto ma możliwość zrobić to internetowo oczywiście nie musi nigdzie się „udawać”.

Po 1 stycznia należy:

każdorazowo, przed dokonaniem zapłaty, sprawdzić numer konta na fakturze z białą listą. Jeśli jest niezgodny, nie płacić tylko wyjaśniać.

Szczegóły na stronie:

https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

biała lista