Kiedy jesteś zwolniony z obowiązku rejestracji VAT


vatNie każdy przedsiębiorca musi rejestrować się jako podatnik VAT. Przepisy umożliwiają mu skorzystanie z dwóch rodzajów zwolnienia.

  1. Zwolnienie przedmiotowe – przedsiębiorca wykonuje wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
  2. Zwolnienie podmiotowe – przedsiębiorca nie przekracza rocznego limitu sprzedaży 200 tys.zł. Uwaga: firma rozpoczynająca działalność w trakcie roku limit ustala proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT udostępnia na swojej stronie Wydawnictwo Gofin: https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-limitu-uprawniajacego-do-zwolnienia-z-vat,12.html

Źródło: biznes.gov.pl