Rozliczenie PIT na podstawie PIT-11A (emeryt i rencista)


Osoby, które otrzymały od organu rentowego druk PIT-11A mają dwie możliwości:

  • samodzielnie złożyć roczne zeznanie (elektronicznie w usłudze Twój e-PIT lub korzystając z e-deklaracji na stronie podatki.gov.pl, bądź w formie papierowej),
  • nie robić nic – 30 kwietnia urząd skarbowy zaakceptuje PIT-37 za rok 2020, automatycznie wygenerowany w usłudze Twój e-PIT.

Ewentualny zwrot podatku nastąpi w dwóch terminach:

  • w ciągu 45 dni, jeśli PIT zostanie automatycznie zaakceptowany lub złożony elektronicznie,
  • w ciągu 3 miesięcy, jeśli PIT zostanie złożony w formie papierowej.

link do usługi Twój e-pit: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

link do e-deklaracje: www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-nieprowadzacych-dzialalnosci-gospodarczej/