500+ zasada złotówka za złotówkę


Aby otrzymać świadczenie w wysokości 500zł na pierwsze lub jedyne dziecko, należy spełnić kryterium dochodowe. Dochód nie może być wyższy niż 800zł na osobę lub 1200zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Przekroczenie tego limitu sprawia, że rodzinie odmawia się prawa do świadczenia.

Aby przy niewielkim przekroczeniu progu dochodowego rodzice i opiekunowie nie tracili całkowicie prawa do świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko, grupa posłów zaproponowała wprowadzenie mechanizmu analogicznego jak dla świadczeń rodzinnych, tj. tzw. zasadę „złotówka za złotówkę„. Projekt zakłada wypłacanie świadczenia wychowawczego w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą daną rodzinę do świadczenia wychowawczego (pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny). Przy czym świadczenie wychowawcze nie będzie w ogóle przysługiwało, jeśli po pomniejszeniu jego kwota okaże się niższa od 20,00 zł.

Z założenia ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Przy czym w sprawach o świadczenie wychowawcze, do których prawo powstało/powstanie przed tym dniem, do ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego za ten okres mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Obecnie projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

źródło: Gazeta Prawna