Dzień wolny za 1 maja


Tegoroczne święto 1 maja przypada w sobotę. Pracodawca musi więc wyznaczyć pracownikom, którzy mają sobotę wolną od pracy, inny dzień wolny od pracy.

Przepisy nie obligują pracodawcy do udzielenia dnia wolnego w konkretnym terminie. Nie jest również narzucone, aby cała załoga odebrała wolne w tym samym dniu. Wskazane jest jedynie, aby dzień wolny był udzielony w ramach tego samego okresu rozliczeniowego, w którym występuje święto.

Obowiązek oddania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dotyczy przede wszystkim pracowników, którzy mają wyznaczoną sobotę jako dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

W przypadku pracowników, którzy pracują w różnych dniach (od poniedziałku do niedzieli), fakt, że w danym okresie rozliczeniowym święto przypada w sobotę, pracodawca powinien uwzględnić już na etapie tworzenia harmonogramu czasu pracy. Powinien ustalić prawidłowo wymiar czasu pracy oraz minimalną liczbę dni wolnych.