Zatrudnienie na pół etatu a zasiłek dla bezrobotnych


Na pracę na pół etatu decydują się najczęściej ludzie, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie chcą pracować przez większość dnia. Uczą się, wychowują dzieci, mają problemy ze zdrowiem. Większość z nas wie, że pracownicy zatrudniani w niepełnym wymiarze godzin mają takie samo prawo do awansu, urlopu na żądanie, świadczeń chorobowych. Warto jeszcze wiedzieć, że niekiedy tacy pracownicy nie będą mieli prawa do zasiłku dla bezrobotnych po zakończeniu zatrudnienia. 

Podstawowym warunkiem do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest zatrudnienie na umowę o pracę łącznie 365 w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Przy czym muszą być wtedy opłacane składki od minimalnego wynagrodzenia, w tym składka na Fundusz Pracy. Obowiązek opłacania tej składki nie zależy od etatu, ale od kwoty wynagrodzenia. Musi być ono co najmniej minimalne. Jeśli jest mniejsze, Fundusz Pracy nie jest opłacany. A co za tym idzie, prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie ma.

Tak więc ważne jest nie to, czy pracownik jest zatrudniony na ćwierć, pół czy na cały etat. Aby miał w przyszłości prawo do zasiłku dla bezrobotnych, umowa o pracę musi gwarantować mu co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia. W roku 2021 jest to 2800zł. Wynagrodzenie w tej wysokości za pracę na pół etatu da mu prawo do zasiłku dla bezrobotnych.