Wydatki poniesione przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej


Wydatki poniesione przed założeniem firmy możemy podzielić na trzy grupy:

  1. Zakup środków trwałych. Wydatki zostaną wliczone w koszty po rozpoczęciu działalności, poprzez odpisy amortyzacyjne. Wyjątkiem mogą być środki trwałe o wartości maksymalnie 10 tysięcy zł. Te można rozliczać w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne lub jednorazowo, w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania lub w miesiącu następnym.
  2. Zakup towarów handlowych/materiałów do produkcji. Tych wydatków nie można wliczyć w koszty podatkowe od razu po rozpoczęciu działalności. W dniu rozpoczęcia działalności należy je ująć w spisie z natury. Ich rozliczenie w kosztach nastąpi więc dopiero w różnicy remanentowej, czyli najczęściej w rozliczeniu rocznym.
  3. Pozostałe koszty. Są to np. wydatki na reklamę, czynsz, wizytówki czy pieczątki. Mogą również dotyczyć wyposażenia firmy. Te wydatki można ująć w kosztach podatkowych w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.