1% podatku dla organizacji pożytku publicznego


pobrane„Każdy ma coś, co może dać innym”
(Barbara Bush)

Pamiętajmy o 1%!
Aby przeznaczyć dla Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) 1% swojego podatku, trzeba zaznaczyć to w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Należy jedynie podać numer KRS konkretnej fundacji, spis organizacji uprawnionych do 1% dostępny jest na stronie www.pozytek.gov.pl

Istnieje dodatkowo możliwość rozdysponowania pieniędzy przez OPP poprzez wskazanie tzw. celu szczegółowego w polu „Informacje uzupełniające”. W ten sposób wspomagamy konkretne przedsięwzięcie lub osobę będącą pod opieką danej organizacji. Informacje o podanym celu szczegółowym urząd skarbowy prześle OPP we wrześniu roku następującego po roku podatkowym jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Ostateczną decyzję o tym, na jaki cel OPP wydatkuje środki finansowe uzyskane w ramach 1% (nawet w przypadku wpłat ukierunkowanych) podejmuje jednak sama organizacja.

Podatnik może także wyrazić zgodę, aby urząd skarbowy przekazał OPP jego dane. W tym celu należy zaznaczyć kwadrat w bloku „Informacje uzupełniające”.

Również emeryci i renciści, którzy otrzymują z ZUS PIT-40A mogą wspomóc OPP. Choć nie muszą, mogą złożyć PIT-37 i zaznaczyć w nim dla kogo chcą przekazać swój 1%.

Źródło: Broszura Ministerstwa Finansów
www.finanse.mf.gov.pl