W 2016 termin na złożenie PIT mija 2maja


pit_zeznanie_podatkowe

Ustawowy termin złożenia PIT do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia. Jednak jeśli termin ten przypada w sobotę, niedzielę lub w święto, przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. W roku 2016 roczne zeznanie należy złożyć do 2 maja.

Deklarację składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2015.